Oct 17, 2011

ಗುಲಾಬಿಗುಲಾಬಿ,
ಆ ಅಪ್ಪಟ ದ್ವಂದ್ವತೆ,
ಯಾರ ನಿದ್ದೆಗೂ ದಕ್ಕದ ಖುಷಿ,
ಎಷ್ಟೋ ರೆಪ್ಪೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ.

***

Rose,
oh pure contradiction, joy
of being No-one's sleep, under so
many lids.

ಮೂಲ :ರೈನರ್ ಮಾರೀಯಾ ರಿಲ್ಕ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ :ಚಂದಿನ