Nov 24, 2009

ಮತ್ತೆ ಬರುವನು ಚಂದಿರ - 39

ವಿಲಕ್ಷಣ ಬಂಧಗಳ ಧಾವಂತ
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹತನಾಗುತ
ಮೂಡಣ ಪಡುವಣಗಳ ವಸಂತ
ಜೊತೆಗೆ ಬರುವುದೆ ಚಂದಿರ

ಸತತ ಕಾಡುವ ಪ್ರೇಮಭಂಗ
ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಸ್ವಾರ್ಥರಸಂಗ
ಅನುದಿನವು ಅದೇ ರಣರಂಗ
ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಡುವಾಸೆ ಚಂದಿರ

ನಿತ್ಯ ಜೂಜಿನ ಸೆಳೆತದಿಂದ
ಸಂಜೆ ಮದ್ಯದ ಸ್ನೇಹಬಂಧ
ಸತತ ಸೋಲಿನ ಚಡಿಯೇಟು
ಚಿತ್ತ ಚಿಗುರುವುದೆ ಚಂದಿರ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿಗಳ ಗ್ರಹಿಸದೆ
ಆತ್ಮರತಿಯನು ಅನುಭವಿಸದೆ
ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ
ನೋಡು ಬೆಪ್ಪನಾಗಿಹೆ ಚಂದಿರ

ಸಂಕಟ, ಅಪಮಾನಗಳ ಸಾಲು
ನಿರಾಶೆ, ಹತಾಶೆಯ ವಿಷವರ್ತುಲ
ಕದಡಿದ ಚಿತ್ತ ಹಾರಿದೆ ಎತ್ತೆತ್ತಲೊ
ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವೆಯಾ ಚಂದಿರ

ಬದುಕಿನ ಸರಳ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲ
ಮರೆಯಾದವೊ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ
ಪಾನಮತ್ತನ ಚಿತ್ತ ಚದುರಿದೆ
ಇನ್ನು ಸಹಿಸಿಲಾಗದೆ ಚಂದಿರ

ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣುಗಳ
ನಿರಂತರ ಸೆಳೆತಕೆ ಸಿಲುಕಿ
ಮತಿಹೀನನಾದವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ
ಸಿಗದೆ ತತ್ತರಿಸುವ ಚಂದಿರ

ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು
ಮದ್ಯಸಾರವೆ ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ
ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುವ ಭೂತಗಳಿಂದ
ಪಾರಾಗ ಬಲ್ಲನೆ ಚಂದಿರ

ವಿಪರೀತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ
ತಾರಾಫಲದ ದಿಗ್ದರ್ಶನದ ಬಲ
ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆ ತೊರೆದ ಅಂತರಾತ್ಮ
ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಚಂದಿರ

ಜೀವನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು
ಮಾನವಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆತು
ತೆರೆದಿಡುವ ತುಡಿತಕೆ ಹಿಂಜರಿದು
ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದೆ ಚಂದಿರ

Nov 17, 2009

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವ ಬಾಪೂ, ಥೆರೆಸಾ...

ನಿಮ್ಮ ಸರಳತೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರೀತಿ, ತತ್ವ-ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳ ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿಚಯವೂ ಸಹ
ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇರಬಾರದಿತ್ತು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ,
ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ನಾವು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾ...ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ನೆಲದಲ್ಲಿ...


ಏಕೆಂದರೆ,
ಆಗ ಮಾತ್ರ...ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಗ ಮಾತ್ರ
ನಮಗೆ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು,
ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು
ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೂ
ಸಹಜವೇ ಎಂಬಂತೆ, ತೀರಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೆನ್ನುವಂತೆ
ಯಾವ ಅಡಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

ನಮಸ್ತೆ,
ಬಾಪೂ, ಥೆರೆಸಾ!
ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ
ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಯಮವಿದೆಯೆಂದು?
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳಬಯಸುವೆ
ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಮಾಡಿದ್ದೀರಿ,
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನೀವು ಇದೇ ಈ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ,
ಅಗಾಧವಾದ ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಳವೆನ್ನುವಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿ
ಹಾಗೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ಯಾವುದೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೂಡಿಗೆ ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ,
ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಂತೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಾ ಅಜರಾಮರರಾಗಿ...

ಈಗ,
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ...ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನಾಳುವ ಆಪ್ತ ಅರಸರೇ
ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ...ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ...ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆಲ್ಲಾ
ಜನನಾಯಕರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರೇ
ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶವೂ ಸಹ ನಿಮಗಿರುತ್ತದೆ...ಅದೇನೆಂದರೆ
ಒಂದೋ, ನೀವು ಬಾಪೂ, ಥೆರೆಸಾ ಇವರಿಬ್ಬರ ನೆನಪಿಲ್ಲದಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸದ
ಲವಲೇಶವೂ ಉಳಿಸದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ದ್ವಂಸಮಾಡಿ.

ಇಲ್ಲಾ,
ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ
ಈ ಅಸಹಾಯಕರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮಾಯಕರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ,
ಇವರೆಲ್ಲರ ಇರುವನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾಶಮಾಡಿ,
ಮತ್ತೆಂದೂ ಹುಟ್ಟಿಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಒಮ್ಮೆಗೇ ಕೊಚ್ಚಿಹಾಕಿ...

Nov 1, 2009

ಬಿಂಬ : 41 - 45

ಬಿಂಬ - 41
ಕಾವ್ಯವನ್ನರಿಯುವ ಸಂಯಮ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡರೆ,
ಬದುಕು ಸವಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ.

ಬಿಂಬ – 42
ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾದರೆ,
ಮೊದಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.

ಬಿಂಬ - 43
ನಾವೇ ಹೆಣೆದ ಜೇಡರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ
ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

ಬಿಂಬ – 44
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀಮಂತ,
ನಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸವಿಯುವ ಸಂತ.

ಬಿಂಬ – 45
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸವಿಯುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಂತೆ,
ಸೋಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಗತ್ಯ.