Jul 30, 2015

ಮದ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪದ್ಯ!

ಸುಂದರ ಸಾಲಿನ ಶೇಖರಣೆ;
ಕದ್ದ ಮಾಲಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ.
ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿದ;
ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಹಿಗ್ಗಿದ,
ಇಲ್ಲಾ ಭಾರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ
ಬಾಳೆಗೊನೆ.
ಅಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಾ,
ಭಾವತೀರಯಾನ.
ಅರೆ ಬೆಂದ ಅನ್ನ.
ಋತು, ಮದಿರೆ, ಮಾನಿನಿ.
ಕಾವ ಕರಗಿಸುವ ಕಾವಲಿ.
ಪ್ರೀತಿ, ಗೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ.,
ಕಾಡು, ಕಡಲು, ಕಿನಾರೆ.
ಹೌದಾ?

ಅಥವಾ,
ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಾ ಏನೂ ಒಲ್ಲದ,
ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ನೆವವೊಡ್ಡಿ ಎಂದೋ ಪರಾರಿಯಾದ              
ರಾಮ, ಯೇಸು, ಅಲ್ಲಾ?
ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ
ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.

ಅದು ಕಾಲ, ದೇಶವ ದಾಟಿ
ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವ ಆತ್ಯಾಪ್ತ ಸಖಿ.
ಕದಡಿ, ಒದ್ದಾಡಿ, ಗುದ್ದಾಡಿ,
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕಾಡಿ, ಕಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ,
ಮಧುರ, ಮಾದಕ ಅನುಭಾವ,
ಇಲ್ಲಾ ನೀರವ ಮೌನ!

ಬದುಕು.
ನೀನು, ನಾನು, ಅವನು, ಅವಳು.
ದಿನ, ರಾತ್ರಿ.
ಭೂಮಿ, ಭಾನು.
ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ.
ಉಳಿದಂತೆ ಮತ್ತದೇ
ಕಾಗುಣಿತಾ.
ಗುಣಿತಾ.
ಗುಣಿ.
ತಾ!