Sep 24, 2012

ಬಿಂಬ: 76 – 80ಬಿಂಬ - 76
ಹೊಂಗೆ ನೆರಳಲಿ ನಲಿವ ನಕ್ಷತ್ರ ನುಸುಳಿದ ಕಿರಣ
ಬಿಂಬ - 77
ಮೌನ ಮೀಟಿದಷ್ಟು ಮಾತು ಮಥಿಸಲಾರದು
ಬಿಂಬ - 78
ಬೊಜ್ಜಿಗಿಂತ ಬೆಟ್ಟ ಕರಗಿಸುವುದೇ ಸಲೀಸು
ಬಿಂಬ - 79
ಅವಳ ಮಾತು ಮುತ್ತು, ಮೌನ ಮತ್ತು
ಬಿಂಬ - 80
ಕವಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮದ್ಯ, ಇಲ್ಲವೇ ಪದ್ಯ

No comments: