May 31, 2008

ಯಾರಿವ?

ಸೂಜಿಗೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆವ
ಸೂಕ್ತ ಶಕ್ತ ದಾರ ಹೆಣೆವ
ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಳೆವ
ಸೊಗಸಾದ ಧಿರಿಸು ಹೊಲಿವ

ಕಣ ಕಣವ ಸೇರಿಸಿದವ
ಜೀವವದಕೆ ನೀಡಿದವ
ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ
ವಿನಯ ವಿಜಯ ಕಾಣುವ

ಶೃತಿ ಲಯವ ಮೀರದವ
ಒಲವನಿತ್ತು ವಿರಹ ನೀತಿ
ಕಲಹವಿರಿಸಿ ಕುಶಲ ಕೇಳಿ
ಬೇಡಿದರು ಕಾಣದವನೆ

ಆಸೆಯಿತ್ತ ಅರಸು ಇವನೆ
ಹಸಿವನಿತ್ತ ಚತುರನಿವನೆ
ಅರಿವುಕೊಟ್ಟು ಆಳುವವನೆ
ಬೇರೆ ವರವ ಕೊಡುವನೆ

ಭೂರಮೆಗೆ ಹಸಿರ ಉಡುಗೆ
ಸಾಗರವೇ ಅದರ ನೆರಿಗೆ
ಆಗಸಕೇಕೆ ನೀಲಿ ಹೊದಿಕೆ
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ

ಮೋಡಕಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ
ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ನೆಪಕಿರಿಸಿ
ಹರಡಿ ಸಾವಿರ ಜೀವರಾಶಿ
ಮನುಜನವರ ನಾಯಕನೆ ?

ಅವನು ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರೇನು ?
ಅವನ, ಅವಳ ಕಂಡಿರೇನು ?
ಇಟ್ಟವರಾರು ಹೆಸರವರಿಗೆ ?
ದೇವರೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕೇ ?

No comments: