May 26, 2009

ನಾಸ್ತಿಕತೆಯೊಳಗಿನ ದೋಷ

ಕುಡಿಯಿರಿ, ಕುಣಿಯಿರಿ, ನಕ್ಕು ನಲಿಯಿರಿ ಹಾಗೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ,
ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೀರುವವರೆಗೂ ಸದ್ದುಮಾಡುತ್ತಾ,
ನಾಳೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ!
( ಆದರೆ, ಕರ್ಮ, ನಾವ್ಯಾರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ )

ಮೂಲ ಕವಿಯತ್ರಿ : ಡರೋತಿ ಪಾರ್ಕರ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಂದಿನ

No comments: