Nov 24, 2008

ವಿವರ*

ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ, ಮತ್ತೆ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ
ಅಂತಃರಾಳದೊಳಗಿಳಿದು
ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಳಶಹರ.

ಕಳೆದ ಸಾರಿಯ ಭೇಟಿ
ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ,
ಆಗ ಮೌನದ್ದೇ ಮಾತು,
ನೋಟ ಮರುಭೇಟಿಯ ಆಹ್ವಾನ.

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳ ಹೊತ್ತು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ,
ಹಾಗೇ ತಿಳಿಯುವ ಹಂಬಲವೂ
ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನೆಪಕೆ.

ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಅರಿವು,
ಅದೇ ಬದುಕಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ
ಇಂದು, ನಾಳೆಗಳ ಪಯಣದಲಿ
ಬೆಳಕಾಗಿ ಉರಿಯುವ ದೀವಟಿಗೆ.

ಒಂದಾಗೋಣ ಇಂದು, ನಾಳೆಗೆ
ಉರಿಯೋಣ ಮೋಂಬತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ
ಜೊತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ
ಕತ್ತೆಲೆಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಹಾಡಿನ ಹಾಗೆ.

No comments: