Jan 3, 2008

ಕನಸಿನ ಲೋಕ

ಕನಸಿನ ಲೋಕ ಅಮೇರಿಕಾ
ಹಂಗಂತಾರೆಲ್ಲರು ಯಾಕಾ
ಇದು ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನಕಾ
ಭೂರಮೆಯೊಳಗಿನ ನಾಕ

ಕುಡಿಯೊಡೆದೊಡನೆ ಕಿವಿಹಿಂಡಿ
ಅಲ್ಲಿಯ ಕನಸನು ಬಿತ್ತುವರು
ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು
ಪಯಣವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವರು

ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಅನುಭವ
ಹೊಸ ಹುರುಪು ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ
ಅತಿ ಸುಂದರ ಆ ಕ್ಷಣ ಆ ದಿನ

ಆದಷ್ಟು ಕನಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಖ
ಮತ್ತೆ ಬಂದಾರಾ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ
ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆತ್ತವರ ತವಕ
ಕಾಣುವರು ಕೊನೆಗೆ ಮುಪ್ಪಿನಲಿ ನರಕ

( ಮರೆತವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ )

2 comments:

Anonymous said...

I should email my friend about it.

Anonymous said...

я думаю: превосходно!! а82ч