Oct 25, 2008

ಹುಳು ಮತ್ತು...*

ತಿಳಿಗೆಂಪಾದ
ತಿರುಗುಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು
ವಿಶಾಲವಾದ ಮೃದು ಮೇಲ್ಪದರ ಹೊಂದಿರುವ ಮರದ
ಟೇಬಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೂರಿ ,
ಗಹನ ವಿಷಯದಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ.
ಸಣ್ಣ ಹುಳುವೊಂದು ರಭಸದಿಂದ ಮೇಲೇರುತ್ತಿತ್ತು ,
ಹಸಿವಿಂದಲೋ, ಜೀವ ಭಯದಿಂದಲೋ ,
ಹುಡುಕಾಟದಿಂದಲೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ
ಅದರ ವೇಗ, ಕಾತುರ, ಭಯದ ಚಲನೆಯನ್ನು
ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ .

ಒಮ್ಮೆಗೇ ಹಾಳಾದ ಟೆಲಿಪೋನು
ಕೆಟ್ಟ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿ ರಸಭಂಗ ಮಾಡಿತ್ತು;
ಕರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯದು.
ಅವರ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿ
ಮೇಲೇರುತಿರುವ ಹುಳುವಿನಂತೆ ,
ವೇಗ, ಕಾತುರ, ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ್ತಿತ್ತು.

ಆ ಹುಳು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ನಾನು
ಎಲ್ಲರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದೇ ಹಾದಿ ,
ಒಂದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುವ ಪಯಣಿಗರಂತೆ....

No comments: