Jul 29, 2008

ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬರುವನು ಚಂದಿರ

ರವಿಯು ಏರಿ ದಿನವು ಹಾರಿ
ಬೆಳಕು ಕರಗಿದ ನಂತರ
ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬರುವನು ಚಂದಿರ

ಪ್ರತಿ ಪುಟವ ತಿರುಗಿಸಿ
ಆ ಕತೆಯು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ
ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕತೆಯ ಬರೆಯುವ ಚಂದಿರ

ಉರಿವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸುಡುವ ಒಡಲ
ಬೆವರು ಇಂಗಿಸಿ ನಗಿಸೊ ಚೋರ
ನೊಂದ ಮನದಿ ಬೆಂದ ಬಾಳನು
ಹಸನು ಮಾಡುವ ಚಂದಿರ

ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲ ಸಾಲು
ಧರೆಗೆ ಧಾರೆ ಮೋಡ ಕರಗಲು
ಕವಿದ ಕತ್ತಲು ಬೆತ್ತಲಾದರೆ
ಹಣತೆ ಬೆಳಗುವ ಚಂದಿರ

ರವಿಯು ಏರಿ ದಿನವು ಹಾರಿ
ಬೆಳಕು ಕರಗಿದ ನಂತರ
ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬರುವನು ಚಂದಿರ

ಪ್ರತಿ ಪುಟವ ತಿರುಗಿಸಿ
ಆ ಕತೆಯು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ
ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕತೆಯ ಬರೆಯುವ ಚಂದಿರ

ಅಂತರಾಳದಿ ಅಡಗಿಸಿರುವ
ಸತತ ಸೋಲಿನ ಕಹಿಯ ಭಾವ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ವಿಸ್ಮಯದ ಮೋಡಿಗೆ
ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ನಗುವ ಚಂದಿರ

ದಣಿದು ದಾಹಕೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ
ಮೊಗ್ಗು ಅರಳದೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ
ಹಸಿರು ಹೊದಿಸಿ ಹೊಸತು ಚಿಗುರಿಗೆ
ಉಸಿರು ನೀಡುವ ಚಂದಿರ

ರವಿಯು ಏರಿ ದಿನವು ಹಾರಿ
ಬೆಳಕು ಕರಗಿದ ನಂತರ
ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬರುವನು ಚಂದಿರ

ಪ್ರತಿ ಪುಟವ ತಿರುಗಿಸಿ
ಆ ಕತೆಯು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ
ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕತೆಯ ಬರೆಯುವ ಚಂದಿರ

No comments: