Feb 23, 2009

ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಡು ನಾನು ಸಹ ಹಾಡಬಲ್ಲೆ!

ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಡು ನಾನು ಸಹ ಹಾಡಬಲ್ಲೆ!
ನಾನವರ ಕಪ್ಪು ಸಹೋದರ,
ಅವರು ನನಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಊಟಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ
ಆದರೆ ನಾನು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು,
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕುತ್ತೇನೆ,
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ನಾಳೆ,
ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ,
ನಾನು ಊಟದ ಟೇಬಲ್ಲಿನ ಬಳಿಯಿರುತ್ತೇನೆ.
ನನಗೆ “ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡು”
ಎಂದೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಆಗ ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದರ ಜೊತೆಗೆ,
ಅವರು ನಾನೆಷ್ಟು ಸುಂದರನೆಂದು ಆಗ ಮನಗಾಣುತ್ತಾರೆ,
ಹಾಗು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ--

ನಾನೂ ಸಹ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಜೆ.

(ಮೂಲಕವಿ: ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯೂಗ್ಸ್ )

No comments: