Feb 25, 2009

ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ

ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ.
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಕನಸಿನ ಕನಸಾಗಿ.
ನಿರ್ಜೀವ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು,
ಸ್ವತಂತ್ರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ.

(ಅಮೇರಿಕಾ ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ)

ಅಮೇರಿಕಾ ಕನಸುಗಾರರ ಕನಸಿನ ಕನಸಾಗಲಿ--
ಅತೀ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಒಲವಿನ ನಾಡಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜರ ಪಿತೂರಿ, ಅಥವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂಥವರನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರನ್ನಿಟ್ಟು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿಸುವರು.

(ಅದು ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ)

ಓ, ನನ್ನ ಸ್ವ್ವತಂತ್ರ ನಾಡಿನ ಮುಡಿಗೆ ಹುಸಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹೂಗುಚ್ಚವನ್ನು
ಕಿರೀಟವಾಗಿರಿಸದಿರಲಿ,
ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿ, ಜೀವನ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ,
ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯಿರಲಿ.

(ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯಾಗಲಿ, ಅಥವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲಿ
"ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಡಲ್ಲಿ" ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ)

ಹೇಳಿ, ಯಾರು ನೀವು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ತೊದಲುತ್ತಿರುವವರು?
ಮತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೆರಗಿಂದ ತಾರೆಗಳ ಮುಚ್ಚಲೆತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು?

ನಾನೊಬ್ಬ ಬಿಳಿಯ ಬಡವನು, ಮೋಸಹೋಗಿ, ದೂರನೂಕಲ್ಪಟ್ಟವನು,
ನಾನೊಬ್ಬ ನೀಗ್ರೊ, ಜೀತದಾಳುವಿನ ಮಚ್ಚೆಯೊತ್ತವನು.
ನಾನೊಬ್ಬ ಕೆಂಪು ಮನುಷ್ಯ, ತನ್ನ ನೆಲೆಯಿಂದ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟವನು,
ನಾನೊಬ್ಬ ವಲಸಿಗ, ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲವಾಗಿಡಿದಿಟ್ಟು, ನಾ ಕೋರುವೆ--
ಮತ್ತದೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾ,
ನಾಯಿಯು ನಾಯಿಯ ಕಬಳಿಸುವ, ಬಲ್ಲಿದರು ಬಡವರ ತುಳಿಯುವುದನ್ನು.

ನಾನೊಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಯುವಕ
ಪುರಾತನ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವವ,
ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ, ನೆಲವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪೂರೈಸುವ ಎಲ್ಲ
ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೆಲಸವನ್ನು! ಅವರ ವರಮಾನವನ್ನು!
ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾಗು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ!

ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ, ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಂಬಿರುವವನು.
ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟವನು.
ನಾನೊಬ್ಬ ನೀಗ್ರೊ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವಕನು.
ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಯಮವಿರುವ, ಹಸಿದಿರುವವರಲ್ಲೊಬ್ಬ, ಅಂದರೆ--
ಕನಸಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಹಸಿದಿರುವವ.
ಇಂದಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವ-- ಓ, ಮೊದಲಿಗರು!
ನಾನೊಬ್ಬ ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ,
ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾರಿ-ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನು.

ಆದರೂ ನಾನೊಬ್ಬ, ತಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಟ ಕನಸು ಕಂಡವರಲ್ಲೊಬ್ಬ
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಜಮೀನ್ದಾರರಿದ್ದರಲ್ಲಾ,
ಯಾರ ಕನಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾದ, ಧೈರ್ಯವಾದ, ನಿಜವಾದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು,
ಅದು ಈಗಲೂ ತನ್ನ ಪೌರುಶದಿಂದ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನೊಳಗಿಂದ, ಹಣೆಯ ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲೂ,
ಅಮೇರಿಕಾದ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು.
ಓ, ನಾನು ಮೊದಲ ಸಮುದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸಿದ ನಾವಿಕ
ನನ್ನ ನೆಲೆಗಾಗಿ, ಮನೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ--
ಕತ್ತಲ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕಣಿವೆ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯಾಂಡಿನ ಬಯಲು, ಮತ್ತು
ಇಗ್ಲೆಂಡಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾಡನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು
ತೊರೆದು ಬಂದೆ "ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಡನ್ನು" ಕಟ್ಟಲು.

ಸ್ವತಂತ್ರ!

ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ನಾನಲ್ಲ?
ಖಂಡಿತ ನಾನಲ್ಲ? ನಿರಾಶ್ರಿತ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ?
ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದರಲ್ಲಾ ಅವರು?
ನಯಾಪೈಸೆಯಿರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿರ್ಗತಿಕರು?
ನಾವು ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ,
ಮತ್ತೆ ನಾವಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ,
ಮತ್ತೆ ನಾವಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ,
ನಯಾಪೈಸೆಯಿರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿರ್ಗತಿಕರು--
ನಾವು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ,
ಆ ಕನಸೀಗ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಓ, ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ
ಯಾವ ನಾಡು ಎಂದಿಗೂ ಕಲ್ಮಶಗೊಳ್ಳದೆ--
ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ--
ಯಾವ ನಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರಬಲ್ಲನೊ.

ಆ ನಾಡು ನನ್ನದು-- ಕಡುಬಡವನದ್ದು, ಭಾರತೀಯನದ್ದು,
ನೀಗ್ರೊನದ್ದು, ನನ್ನದು--
ಯಾರು ಅಮೇರಿಕಾ ರೂಪಿಸಿದವರೊ ಅವರದು,
ಯಾರು ಬೆವರು ಹಾಗು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದರೊ,
ಯಾರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವುಂಡರೊ,
ಯಾವ ಕೈಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲುತ್ತರೊ,
ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕನಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವಂತಾಬೇಕು.

ಖಂಡಿತ, ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿಂದಾದರೂ ಕರೆಯಿರಿ--
ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಕೊಳಕಾಗದು.
ಯಾರು ಜನರ ಜೀವಹಿಂಡಿ ತಿಗಣೆಗಳ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು,
ಅಮೇರಿಕಾ!

ಓ, ಹೌದು,
ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,

ಅಮೇರಿಕಾ ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಗಿರಲಿಲಲ್ಲ.
ಆದರೂ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವೆ--
ಅಮೇರಿಕಾ ಖಂಡಿತ ನನ್ನದಾಗುತ್ತದೆ!

ನಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಸಾವಿನ ಕುರುಹುಗಳಿಂದ,
ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿ, ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲೇ ಕಿವುಚಿದ, ಗುಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ,
ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ,
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರಬೇಕು.
ಈ ನೆಲ, ಗಣಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ, ನದಿಗಳು,
ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಬಯಲು,
ಎಲ್ಲವೂ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ರಾಜ್ಯಗಳೂಂದಿಗೆ--
ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಟ್ಟೋಣ!


(ಮೂಲಕವಿ: ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯೂಗ್ಸ್ )

No comments: