Mar 19, 2008

ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ

ಗ್ರಹಗತಿಯ ಗ್ರಹಚಾರ ಗ್ರಹಿಸುವವ
ಕ್ರಿಯೆಗಳನು ಕಡೆಗೆಣಿಸಿ ಕೂರುವವ
ಸನ್ನಿವೇಶಕೆ ಸೈ ಎಂದ ಗೋಸುಂಬೆ
ಗೋಡಂಬಿ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವ

ಜನುಮದಾತನಿಗೆ ಜಾತಕವ ಕೇಳಿ
ದೇವ ದೇವತೆಯರಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡಿ
ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ
ಉಪದೇಶ ನೀಡುವವನ ಮೋಡಿ

ಕಾವಿಯೊಳಡಗಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ
ವಿಷವನುಗುಳಲು ಹೊಂಚುತಿರುವ
ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತಲಲಿವ ಕಾರಣಿಕ
ಕಾವುಳ್ಳ ಕಾವಲಿಗೆ ಕಾವ ಕರಗಿಸುವ

ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಪಠಿಸುತ
ಸಭ್ಯ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮೊಗವ ತೋರುತ
ಕಿಂದರಿಯ ನುಡಿಸಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನರ
ಕಾಳಸಂತೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಚಾಣ ಗಳಿಸಿ

No comments: