Sep 17, 2008

ಆಕೆ

ಮೋಹಕ ಕಣ್ಣಿನ ಕವಿತೆಗೆ
ಮೋಸ ಹೋಗದಿರು ಓ ಮನಸೆ
ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವ ಹಂಬಲಕೆ
ಮತ್ತೆ ಸೋಲದಿರು ನೀ ಕೂಸೆ

ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದ ಆ ನೋಟ
ಕಟ್ಟುತ ಕನಸಿನ ತೋಟ
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರನು ತುಂಬುತ
ಹಸಿವಿನ ಮೂಲಕ ಸೆಳೆತ

ಚಂಚಲ ಮನಸಿನ ಓ ಚೆಲುವೆ
ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಯಂತೆ ಮಿನುಗುವೆ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಬಿಡಿಸುತ ನೀನು
ಮೊನಚಾದ ಕೊಕ್ಕಿಂದ ಕುಕ್ಕುವೆ

ಒಮ್ಮೆಗೆ ಪ್ರಳಯದ ಅನುಭೂತಿ
ಒಳಗಡಗಿದೆ ಹಿಡಿಸುವ ಭೀತಿ
ಹೇಳಲಾಗದ ಮನಮಿಡಿತ
ಹಿಡಿತಕೆ ಸಿಗದಿಹ ಈ ತುಡಿತ

No comments: