Jun 10, 2009

ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ

ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಾವಿಗಾಗಿ
ಆ ಬೆಕ್ಕೆನಂತೆ
ಅದು ಜಿಗಿಯುತ್ತಲ್ಲಾ
ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ

ನಾನು ಬಹಳ ದುಃಖತಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ

ಅವಳಿದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ
ಬಿಗಿಯಾದ
ಬಿಳಿ
ದೇಹ
ಒಮ್ಮೆ ಕದಲಿಸುತ್ತಾಳೆ, ನಂತರ
ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ
ಕದಲಿಸಬಹುದು

“ಶೇಖರ್”

ಶೇಖರ್ ಉತ್ತರ
ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ,
ತೊರೆದಿದ್ದಾಳಲ್ಲಾ
ಖಾಲಿಯಿದ್ದ
ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು.

ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುವೆ
ಎಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ
ಮಲಗಿದ್ದರೂ

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ
ವಾದ-ವಿವಾದಗಳೂ
ಸಹ ಅಮೋಘವಾದ
ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದವು

ಆ ಕಠಿಣವಾದ
ಮಾತುಗಳು
ನನಗ್ಯಾವಾಗಲೂ
ಹೇಳಲು
ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಾ
ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ
ನಿರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು:

ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ.

ಮೂಲಕವಿ : ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬುಕೋವ್ಸ್ಕಿ
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಂದಿನ

No comments: